Normativa d’ús

3148

Normativa bàsica per al bon ús i conservació de la instal·lació

– Abans d´entrar al circuit cal passar pel punt d´informació

– Ús del casc, guants i equipament adequat obligatori

– Dins del circuit, tant a la pista com a la rampa de sortida, el seu ús es exclusiu per a les bicicletes

– Els practicants que estiguin rodant per la pista i vulguin aturar-se hauran de deixar com a mínim la meitat del carril lliure respectant als companys que estiguin rodant

– Les persones a peu, NO PRACTICANTS, hauran de situar-se a la zona reservada per al públic

– La zona del públic es la compresa entre el punt d´informació i la entrada principal del circuit

– Els clubs aliens al CLUB BMX TERRASSA que vulguin entrenar amb monitor/entrenador propi podran fer-ho divendres i dissabtes, prèvia sol·licitud per Mail a: info@bmxterrassa.cat (consultar condicions a pa web: www.bmxterrassa.cat o al punt d´informació).

– El sistema de sortida s´activarà sempre i quan hi hagi una persona autoritzada per activar-ho.

– No embrutar les instal.lacions